Lions Club Oxie
Multiple Distrikt 101 S
Sweden
 
 

MEDLEMMAR

Efternamn

Förnamn

Hemtelefon

@-post

Andersson

Karl Eric

  040-548695

karl-e.a@pbhome.se

Bjelk

Marianne

  040-549054

marianne.bjelk@hotmail.com

Ekblad

Rolf

  040-549565

roffe.ekblad@telia.com

Hansson

Kenth

  040-545355

kenth.lotta@hotmail.com

Håkansson*

Lars Erik

  040-548722

lars-erik.hakansson@telia.com

 

 

 

 

Klamming

Bo

  040-496152

boklamming@hotmail.se

Kullander

Kennie

  040-546442

kennie@kullander.nu

Liljekvist

Ingegerd

  040-402902

Ingegerd.liljekvist@comhem.se

Lyhagen

Inger

  040-491578

ingerlyhagen@tele2.se

Modari

Roberto

  0705-455310

r.modari@telia.com

 

 

 

 

Molin *

Lars-Göran

  040-158980

lars-goran.molin@tele2.se

Nilsson

Bo

  0725-449943

bossebagaren.nilsson@telia.com

Nyberg

Jerry

  040-548062

jerrynyberg@hotmail.com

Ohlson*

Clive

  040-548643

clive.r.ohlson@gmail.com

Quick

Wilgot

  040-548937

wilgot.quick@telia.com

 

 

 

 

Sachs

Kristina

 

 

Törnqvist

Andreas

  040-6023569

 

Westerlund

Rolf

  040-215878

rolfwesterlund@tele2.se

Wiberg*

Göran

  040-510101

goranwiberg@telia.com


* = Chartermedlem = Medlem som varit med och startat klubben.

** = Hedersmedlem

 

MEDLEMSMÖTEN

Första måndagen i månaden under perioden februari – maj och september – december hålls månadsmöten
Möteslokal är Gula Skolan Oxie då inget annat planerats och tidpunkten är klockan 19.00

 

Webbdesign: www.stompfarm.com