Lions Club Oxie
Multiple Distrikt 101 S
Sweden
 
 

Är Du intresserad av vår verksamhet
och söker mer information kan Du kontakta:


Kennie Kullander
040-546442 eller maila: kennie@kullander.nu

eller

Roberto Modari
0705-455310 eller maila: r.modari@telia.com


Lions Club Oxies bankgirokonto
750-3238 Aktivitetskontot. Kontot kan Du använda om Du vill hjälpa Lions Club Oxie att hjälpa.
750-3220 Administrativa kontot Detta konto kan användas för klubbens egna interna arbete.

 

Webbdesign: www.stompfarm.com