Lions Club Oxie
Multiple Distrikt 101 S
Sweden
 
 


Om Lions

Lions är en internationell hjälporganisation
- politiskt och religiöst obunden - och finns representerad av medlemmar i lokala Lions-klubbar i 202 länder.

Organisationens syfte är att hjälpa och bistå människor - lokalt, nationellt och internationellt.
Lions Club Oxie har funnits i närmare 40 år och har ett 20-tal medlemmar.

Alla pengar som samlas in av Lions Club Oxie vid olika aktiviteter och insamlingar går oavkortat till hjälp och stöd i de projekt eller insatser som görs lokalt av Lions Club Oxie eller nationellt via Lions Sverige och internationellt via Lions International.

Allt arbete som läggs ner av Lions medlemmar är ideellt.

Alla administrativa och egna kostnader – lokala, nationella och internationella – betalas personligen av medlemmarna.

Följ oss på Facebook

Gula skolan - Foto: Bo Olofsson

I Gula Skolan snett emot Oxie kyrka har Lions Club Oxie haft sin hemvist i många år, men vid årsskiftet 2017/18 flyttar vi till ännu okänd adress.

 

Webbdesign: www.stompfarm.com